wines

Klein Constantia Estate Sauvignon Blanc 2019

Klein Constantia MCC 2016

Klein Constantia Metis Sauvignon Blanc 2017

Klein Constantia Chardonnay 2017

Klein Constantia Riesling 2017

Klein Constantia Estate Red 2017

Tasting videos, with the winemakers

Klein Constantia Estate Sauvignon Blanc 2019

Klein Constantia MCC 2016

Klein Constantia Metis Sauvignon Blanc 2017

Klein Constantia Chardonnay 2017

Klein Constantia Riesling 2017

Klein Constantia Estate Red 2017